Svet-Stranek.cz
meistermotorsport - mms

Náhradní plnění:

Náhradní plnění

Náhradní plnění 2016

Proč hovoříme o náhradním plnění?

O náhradním plnění hovoříme v souvislosti s ust. § 81 zákona o zaměstnanosti, který stanovuje, že každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jek 25 zaměstnanců musí z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnat
4% zaměstnanců se zdravotním postižením.

V uvedeném příkladu budeme vycházet z čísel známých pro rok 2014, důvodem je skutečnost, že údaje pro rok 2015, na základě nichž je každý zaměstnavatel povinen oznámit plnění povinného podílu, budou ČSÚ vyhlášeny pro rok 2015 v prosinci 2015.

Pro společnost, která měla v roce 2014 celkový počet  400 zaměstnanců,  činila povinnost plnit povinný podíl ve výši  16 zaměstnanců se ZP (4% z 400 = 16).

Pokud tuto povinnost zaměstnavatel neplnil zaměstnáváním nebo tzv. náhradním plněním, musel do 15.2.2015 zaplatit na účet státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy , která  pro rok 2014 byla vyhlášena ve výši 25 179,-Kč, tj. musel odvést do SR částku 1 007 160,- Kč ( 2,5x25179x16).

Jestliže zaměstnavatel, u kterého povinný podíl činí 16 osob se ZP zaměstnával v roce 2014 např. jen 3,50 zaměstnanců se ZP, potom byl povinen v případě, že nevyužil možnosti tzv. náhradního plnění,  odvést do státního rozpočtu  částku 2,5x25179x12,50,
tj. 786844,- Kč. 

V případě, že však v průběhu roku 2014 využil možnosti tzv. náhradního plnění a odebral od zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 50 % zaměstnanců se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců výrobky ( zboží )
nebo služby v celkové hodnotě cca  600 000,- Kč bez DPH, ušetřil  214 022,- Kč, neboť tzv. náhradním plněním, resp. nákupem zboží v hodnotě 600 000,- Kč bez DPH zaměstnal 3,40 osob se ZP.

V případě, že by zaměstnavatel splnit povinný podíl  ( 16 osob se ZP), zaměstnáváním 3,50 osob a odběrem výrobků a služeb 12,50 osob, potom by fakturace za odběr zboží nebo služeb v roce 2014 musela činit 2 203 163,- Kč
bez DPH (7 x 25179 x 12,50).

Jestliže tedy naše vzorová společnost v roce 2014 zaměstnávala 3,50 osob se ZP a za 12,50 osob se ZP odebrala výrobky nebo služby od dodavatele, který je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % osob
se ZP z celkového počtu svých zaměstnanců, dosáhne
tím faktické úspory, minimálně ve výši 786 844,- Kč.

 

Co je potřeba vědět o náhradním plnění

a) Každý zaměstnavatel, zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen z tohoto počtu zaměstnat 4% OZP, tj. povinný podíl z 25 zaměstnanců = 1 osoba

b)existují tři možnosti, jak povinný podíl splnit :

   1/ vlastním zaměstnáváním osob se ZP ( minimální náklad : 12 x min. mzda  (r.2014 8 500) + 0,34% odvod zaměstnavatele činí zhruba  140 000,- Kč)

   2/ formou tzv. náhradního plnění, tj. odběrem výrobků ( zboží) a služeb od zaměstnavatele, který z celkového počtu svých zaměstnanců zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se ZP, ( sedminásobek průměrné mzdy : 7 x 25179 = 176 253,- Kč

   3/ odvodem do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy ( 2,5x 25179 = 62 948,- Kč)

Plnění povinného odvodu v případě, že není využit způsob vlastní zaměstnávání, tzn. způsobem tzv. náhradní plnění ušetří odběratel výrobků a služeb částku 62 948,- Kč
za každého nezaměstnaného zaměstnance se ZP a navíc pořídí nákup potřebných výrobků a služeb za nižší cenu
než od dodavatele, který osoby se ZP nezaměstnává, tj. ušetřením částky 62 948,- Kč, kterou by musel odvést do státního rozpočtu se mu cena nakupovaného zboží zlevní ( cena vyjde nižší než od dodavatele bez OZP).

c) Odběr výrobků nebo služby formou náhradního plnění za jednoho nezaměstnaného OZP ve výši cca 170.000,-Kč

d) Hodnota vyjádřená objemem faktur bez DPH cca 850.000,-Kč za jednoho zaměstnaného člověka se ZP (zdravotní postižení) v tzv. chráněné dílně tomuto nerozumí, pojem chr. Dílna neexistuje a odběr za 850 tis. za 1 osobu taktéž nelze započítat.

e) Zvýšená evidence poskytnutých plnění ve fakturách mezi dodavatelem a odběratelem pro budoucí potřeby kontroly jednotlivých Úřadů práce

návštěvníků stránky
celkem23 505
tento týden6
dnes6
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK